Původní Schwarzenberský mlýn, ležící na samotě u lesa, v nádherné krajině, v oáze klidu a přírody. Nyní je přebudován na "Domov se zvláštním režimem". Uzavřený areál u rybníka a lesa nabízí nedotčenou přírodu, absolutní klid a soukromí. 

Sociální služby Domova Kunšov, jsou poskytovány a souladu se zákonem č. 108 / 2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Poslání

Posláním Domova je poskytovat kvalitní sociální pobytové služby a zajistit 24 hodinovou péči osobám, které se v důsledku zhoršeného zdravotního stavu ocitly v nepříznivé sociální situaci a nemohou již trvale žít ve svém přirozeném domácím prostředí.

 

Cíl

Naším cílem je poskytovat sociální služby takového charakteru, rozsahu a v takové kvalitě, aby se klienti cítili co nejvíce jako doma a nestali se osobami sociálně vyloučenými.

 

Cílová skupina

 • Osoby s chronickým duševním onemocněním.
 • Osoby s Alzheimerovou demencí.
 • Osoby se stařeckou demencí.
 • Osoby s alkoholovou demencí
 • Osoby s ostatními typy demence.

.Věková struktura

 • Dospělí (27 – 64 let)
 • Mladší senioři (65 – 80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

 

Služba není určena 

 • Osobám v akutní fázi infekčního onemocnění.
 • Osobám s onemocněním MRSA.
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči zdravotnického zařízení.
 • Osobám se závislostí na návykových látkách.
 • Osobám, které nesplňují cílovou skupinu.
 • Osobám, které žádají sociální službu, na kterou nemá poskytovatel dostatečnou kapacitu.

 

Návštěvy a prohlídka Domova je možná každý den od 10:00 hodin

 

Kontaktní informace

Domov Kunšov s.r.o.

Albrechtice u Drahonic - Samota 16

389 01 Vodňany

 

IČ 016 27 392, zapsaná v obchodním rejstříku vedenému Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 208749,jejímž jménem jedná Ing. Jaroslava Mandrlová, jednatel

 
 
 
 
TOPlist